Vakkeuse (Gr 10 – 12)

Vir die Nasionale Senior Sertifikaat moet ´n leerder 7 vakke aanbied.

Leerders kies een vak uit elk van die onderstaande groepe

VERPLIGTE VAKKE / COMPULSORY SUBJECTS:

Groep 1 Afrikaans Huistaal OF Afrikaanse First Additional Language
Groep 2 English Home Language OF English First Additional Language
Groep 3 Lewensoriëntering / Life Orientation
Groep 4 Wiskunde/Maths OF Wiskundige Geletterdheid/Mathematical Literacy

KIES NOG ENIGE 3 VAKKE (EEN UIT ELKE GROEP) / CHOOSE 3 MORE SUBJECTS (ONE PER GROUP):

Groep 5 Fisiese Wetenskappe / Physical Sciences

Geskiedenis / History

Rekenaartoepassingstegnologie / Computer Application Technology

Verbruikerstudies / Consumer Studies

Groep 6 Lewenswetenskappe / Life Sciences

Dramatiese Kunste / Dramatic Arts

Besigheidstudies / Business Studies

Ingenieursgrafika & Ontwerp / Engineering Graphics & Design

Groep 7 Rekenaartoepassingstegnologie / Computer Application Technology

Rekeningkunde / Accounting

Toerisme / Tourism

Geografie / Geography

Verbruikerstudies / Consumer Studies

Musiek / Music

DIE VOLGENDE VAK kan ook as 8ste vak geneem word / THE FOLLOWING SUBJECT can also be taken as an 8th subject:

Musiek (Ekstra vak)