Studiehulpklasse / Study aid classes

Hoërskool D.F. Malherbe bied van Maandae tot Donderdae vanaf 14:30 – 15:30 studiehulpklasse aan. Senior leerders tree as tutors op en help mede-leerders op akademiese gebied.

D.F. Malherbe High School facilitates study aid classes from Mondays to Thursdays between 14:30 and 15:30. Senior learners act as tutors and aid fellow learners with academic assistance.