Top 10

Each term recognition is given to the ten learners in each grade who achieve the highest total marks for the specific term.

In January and July special recognition is given to learners achieving the highest marks during midterm and the end of the year examinations (a full exam is written on these occasions). The learners receive a Top 10 lapel badge. During the first and fourth term the Top 10 learners are treated with a special function or outing as a reward for the effort they put into their academics.

An effort is made to expose learners to as wide a spectrum of topics as possible and to stimulate them. Learners have been taught to write poetry and dramas. The Department of Chemistry of the Nelson Mandela University treated the learners to a spectacular show of chemistry experiments. Learners gazed at the stars through the telescopes of the Department of Physics of the Nelson Mandela University.

They were also informed about the conservation and movement of sea turtles. They have been taken through the Volkswagen factory on a tour.

We are very proud of these special learners.


Kwartaaliks word erkenning gegee aan die tien leerders in elke graad wat die hoogste totale punte vir die kwartaal behaal het.

In Januarie en Julie word spesiale erkenning gegee aan leerders wat tydens die halfjaar en einde van die jaar (‘n volle eksamen word by hierdie geleenthede geskryf) die hoogste prestasies behaal. Hierdie leerders ontvang ‘n Top 10 lapelwapen. Gedurende die eerste en vierde kwartale word ‘n baie spesiale funksie of uitstappie gereël om hierdie leerders wat so baie in hulle studies insit te beloon.

Daar word gepoog om die leerders aan ‘n wye spektrum aktiwiteite bloot te stel en te stimuleer. Hulle het al geleer hoe mens te werk gaan om gedigte en dramas te skryf. Die Departement Chemie van die Nelson Mandela Universiteit het vir die leerders ‘n skouspelagtige vertoning van chemie eksperimente gedoen. Hulle het al sterre gekyk deur die teleskope van die Fisika departement van die Nelson Mandela Universiteit. Hulle is ingelig oor die bewaring en beweging van seeskilpaaie. Hulle is ook al op ‘n toer deur die Volkswagen fabriek geneem.

Ons is baie trots op hierdie spesiale leerders.