Vakkeuse / Subject choice (Gr. 10 – 12)

Vir die Nasionale Senior Sertifikaat moet ´n leerder 7 vakke kies.

For the National Senior Certificate a learner must select 7 subjects.

Leerders kies een vak uit elk van die onderstaande groepe / Learners choose one subject from each of the following groups:

VERPLIGTE VAKKE / COMPULSORY SUBJECTS:

Groep / Group 1 Afrikaans Huistaal OF/OR Afrikaans Eerste Addisionele Taal
Groep / Group 2 English Home Language OF/OR English First Additional Language
Groep  / Group 3 Lewensoriëntering / Life Orientation
Groep / Group 4 Wiskunde/Mathematics OF/OR Wiskundige Geletterdheid/Mathematical Literacy

KIES NOG ENIGE 3 VAKKE (EEN UIT ELKE GROEP) / CHOOSE 3 MORE SUBJECTS (ONE PER GROUP):

Groep / Group 5 Fisiese Wetenskappe / Physical SciencesGeskiedenis / History

Verbruikerstudies / Consumer Studies

Rekenaartoepassingstegnologie / Computer Applications Technology

Toerisme / Tourism

Groep / Group 6 Lewenswetenskappe / Life Sciences

Ingenieursgrafika & Ontwerp / Engineering Graphics & Design

Besigheidstudies / Business Studies

Toerisme / Tourism

Groep / Group 7 Geografie / Geography

Rekenaartoepassingstegnologie / Computer Applications Technology

Musiek / Music

Besigheidstudies / Business Studies

Verbruikerstudies / Consumer Studies

Rekeningkunde / Accounting

DIE VOLGENDE VAK kan ook as 8ste vak geneem word / THE FOLLOWING SUBJECT can also be taken as an 8th subject:

Musiek (Ekstra vak) / Music (Extra subject)