Vakkeuse / Subject choice (Gr. 8 – 9)

Leerders het die volgende vakke / Learners have the following subjects:

1 Afrikaans Huistaal / English Home Language
2 English Home Language /Afrikaans Huistaal

OF / OR

English First Additional Language / Afrikaans Eerste Addisionele Taal

3 Tegnologie / Technology
4 Wiskunde / Mathematics
5 Sosiale Wetenskappe / Social Sciences
6 Ekonomiese Bestuurwetenskappe / Economic Management Sciences
7 Skeppende Kunste / Creative Arts
8 Lewensoriëntering / Life Orientation
9 Leesvaardighede / Reading Skills
10 Natuurwetenskappe / Natural Sciences