Vakkeuse / Subject choice (Gr. 8 – 9)

Leerders het die volgende vakke:

1 Afrikaans Huistaal / English Home Language
2 English Home Language /Afrikaans Huistaal

OF / OR

English First Additional Language / Afrikaans Eerste Addisionele Taal

3 Lewensoriëntering / Life Orientation
4 Wiskunde / Mathematics
5 Natuurwetenskappe / Natural Sciences
6 Sosiale Wetenskappe / Social Sciences
7 Ekonomiese Bestuurwetenskappe / Economic Management Sciences
8 Tegnologie / Technology
9 Skeppende Kunste / Creative Arts
10 Leesvaardighede / Reading Skills