Gedenklesing / Commemorative Lecture

Sedert 1996 word die D.F. Malherbe Gedenklesing jaarliks gedurende Meimaand gehou ter nagedagtes aan dr D.F. Malherbe na wie die skool vernoem is. Die gedenklesing word so na as moontlik aan sy verjaardag gehou en is terselfdertyd ook ‘n viering van die skool se stigting.

‘n Bekende persoon word genooi om as spreker op te tree tydens hierdie geleentheid. Oorkondes word ook oorhandig aan oud-leerders wat op internasionale gebied presteer het. Sprekers wat al opgetree het, is bekende skrywer mnr Deon Meyer in 2015 en me Rhoda Kadalie in 2014. Proff Tony Links, Andries van Wyk, Nic Wiehahn, drr Chris Stals, Matthews Phosa en vele ander bekende persone het deur die jare hier opgetree.


Since 1996 the D.F. Malherbe Commemorative Lecture has annually taken place during the month of May. The reading is held in remembrance of dr D.F. Malherbe after whom the school was named. The lecture takes place as close as possible to the date of his birthday. The lecture also commemorates the founding of the school.

Well known persons are invited to act as guest speakers at the Commemorative Lecture. Special awards are made to ex-learners of the school that have achieved international recognition in their fields.

Guest speakers that have previously spoken at the lecture are Rhoda Kadalie in 2014, the well known author Deon Meyer in 2015. Proff Tony Links, Andries van Wyk, Nic Wiehahn, drr Chris Stals, Matthews Phosa and many other well known people have participated over the past few years.

Mr. Roelf Meyer were the guest speaker at the commemorative lecture in 2016 and mr. Bun Booyens in 2017.