Missie / Mission

Hoërskool D.F. Malherbe, in afhanklikheid van God-Drie-Enig in samewerking met alle rolspelers, sal poog…

1. om ´n omgewing te skep waar aanvaarde norme, waardes en etiese beginsels, gegrond op die Woord van God, bevorder word;
2. om effektiewe bestuurstrukture en prosesse te skep waardeur gehalte-onderwys verwesenlik word;
3. om geleenthede te skep waardeur leerders in totaliteit opgevoed word sodat hulle gebalanseerd en gedissiplineerd sal funksioneer;
4. om ´n interaktiewe spanverhouding tussen alle rolspelers te bevorder en te onderhou.