Baldans

Die Baldansklub by DF Malherbe bestaan reeds sedert 2007. Daar word een keer per week, vir ‘n uur, by die skool geoefen.

Leerders betaal ‘n fooi en ‘n gekwalifiseerde afrigter behartig die lesse, onder toesig van ‘n onderwyser.

Die drie belangrikste datums op die dnaskalender is die jaarlikse interskole kompetisie, die danseksamens en die deftige bal waarmee die dansjaar afgesluit word.