Kabaret

DF Malherbe se kabaret, wat as “Sihouette” bekend staan, bestaan uit ‘n groep van 10 – 20 leerders en sing ‘n verskeidenheid musiek-genres van Jazz, hip-hop, Afrikaans tot geestelike musiek.

Liedere kan a capella of met instrumente opgevoer word. Soms word gebruik gemaak van “backtracks” of selfs “beatboxing”. Oorspronklike kreatiewe verwerkings van liedere word gebruik en word ook gechoreografeer.

Silhouette tree onder andere by skoolfunksies, damestee’s en ander gesellighede op. Dit gee die leerders ‘n geleentheid en selfvertroue om voor mense op te kan tree.