MALHERBIET

Die Malherbiet is Hoërskool DF Malherbe se kwartaallikse tydskrif. Dié tydskrif is al deur Media 24 as die beste en naasbeste skooltydskrif in Suid-Afrika aangewys.

‘n Redaksie van omtrent 40 leerders is verantwoordelik vir die beplanning, skryf van artikels, neem van foto’s, werf van advertensies en die uitleg.

Berigte word in òf Engels òf Afrikaans geskryf. Die redaksie word deur twee onderwysers bygestaan.

Verskeie fondinsamelings word deur die loop van die jaar gehou om die drukkoste te dek. Op Valentynsdag betaal leerders om in gewone klere skool toe te kom. Die Valentynsbal is altyd ‘n hoogtepunt op elke Malherbiet se kalender.

Die Mej. Voorbladnooi- en Mnr. Heinz DF- kompetisie is altyd ‘n glansaand. Die wenners verskyn onderskeidelik op die voor- en agterblad van die laaste uitgawe van die jaar en stap met arms vol pryse weg.

Nog ‘n projek wat die Malherbiet aanpak is die gewilde Lentedans. Verder word geld verdien met herwinning en ‘n subsidie van Mount Pleasant Spar.

Elke gesin ontvang ook ‘n gratis kopie van die Malherbiet.